Over MACB

MACB adviseert opdrachtgevers en opdrachtnemers over contractmanagement, risicomanagement, systeemgerichte contractbeheersing en andere zaken rondom geintegreerde contracten. Bijvoorbeeld met het opstellen van een contract voor een opdrachtgever, het begeleiden van een aanbesteding of het opstellen van een EMVI-plan voor een opdrachtnemer. Onderstaand vindt u voor een aantal specifieke zaken een korte toelichting. Mocht u vragen hebben of op een andere manier in contact willen komen dan kunt u onderaan de pagina contact gegevens vinden.

MACB heeft een samenwerkingsverband met Ablocare-advies. Dit samenwerkingsverband houdt in dat de twee bedrijven elkaar aanvullen en ondersteunen waar nodig. Zowel in capaciteit, als qua kennis en kunde. Voor opdrachtgevers is dit interessant omdat dit verhoogde continuïteit met zich meebrengt en extra capaciteit.

Contractmanager

De contractmanager is binnen het IPM-team (Integraal Projectmanagement Model) verantwoordelijk voor de inkoop van het project. De contractmanager draagt zorg voor goede inkoop en beheerste de wijze van inkoop. Dit doet de contractmanager door de behoefte goed inzichtelijk te maken. Ook verzorgt de contractmanager de aanbesteding en na de aanbesteding de contractbeheersing.
MACB heeft ruime ervaring met contractmanagement.

UAV-GC 2005

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten (UAV-GC 2005) regelt de verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om die volledig en correct op te kunnen stellen, is specifieke kennis en ervaring nodig. Hierdoor is het mogelijk om een optimale risicoverdeling tussen opdrachtnemer en opdrachtgever te bewerkstelligen en de risico's daar te leggen waar deze het best beheerst kunnen worden. MACB heeft ruime ervaring met het opstellen, aanbesteden en beheersen van contracten.

Een geintegreerd contract

Een contract bestaat uit een aantal verschillende delen. In het Programma van Eisen (PvE) staan de technische en proces eisen waar het uiteindelijke product en kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer aan moet voldoen. Een PvE kan functioneel opgesteld worden echter veel opdrachtgevers geven de voorkeur aan specifiekere en concrete eisen. Het PvE is de basis waarop ontwerpwerkzaamheden worden uitgevoerd die uiteindelijk leiden tot de realisatie van het project. De basisovereenkomst vormt de juridische basis en is opgesteld aan de hand van een model. Hierin wordt verwezen naar relevante paragrafen uit de UAV-GC 2005. De Annexen bevatten nadere uitwerkingen van de artikelen uit de Basisovereenkomst en alle aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005. Elf annexen behoren tot de standaard. Daarnaast staat het de opdrachtgever vrij zelf annexen toe te voegen.

Risicomanagement

Risicomanagement is een continu proces dat ten aanzien van de doelstelling risico's identificeert en beoordeelt. In alle projecten gaan dingen mis de uitdaging is dan ook om de gevolgen daarvan te beperken. MACB is gewend om risico's te managemen door middel van de RISMAN-methode. In sommige situaties volstaat een eenmalige risicoanalyse. Bijvoorbeeld als informatie nodig is voor het maken van een keuze uit meerdere opties, of als risico's over verschillende partijen verdeeld moeten worden bij het afsluiten van contracten. Echter tijdens langdurige projecten met een verscheidenheid aan risico's kunt u het beste risico's continue laten monitoren en beheersen. MACB kan u daarbij helpen.

Aanbesteding

Aanbesteden is een complex vak. Het loont dan ook om in de voorbereidingsfase te investeren in een goede voorbereiding zodat een gedegen vraag de markt op kan. Daarbij moet gekozen worden voor de juiste selectie- en gunningscriteria en wellicht EMVI-criteria. MACB heeft ervaring met complexe aanbestedingen en kan u verder helpen met het zo objectief mogelijk maken van uw criteria. En met het bewaken van de wettelijke kaders zodat u de kans op een succesvolle aanbesteding vergroot.

SCB & Auditing

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is een methode van contractbeheersing waarbij de opdrachtgever op afstand het werk controleert. Door middel van toetsen op het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer. SCB is een veelgebruikte methode bij geintegreerde contracten. SCB wordt vooral toegepast door overheidsorganisaties bij de toezicht op projecten. MACB heeft veel ervaring in het uitvoeren van SCB audits bij opdrachtnemers in opdracht van opdrachtgevers. Maar ook voor het opzetten van een goed werkend SCB systeem kunt u bij ons terecht.

Cursussen

MACB verzorgt cursussen over geintegreerde contracten en randzaken. Hierbij zijn verscheidene invalshoeken mogelijk: een standaard cursus risicomanagement of een specifiek op uw organisatie afgestemde cursus systeemgerichte contractbeheersing. Hierbij wordt niet alleen het theoretische kader toegelicht, maar worden zaken verduidelijkt met praktijkvoorbeelden en achtergronden. Voor meer informatie, neem contact op.

Contact

Gebruik onderstaand formulier om contact op te nemen